YUYI's Bloggerfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

2016年5月16日 星期一

Products Part6:MVME Controller / NEC FC-20XE / OMRON C200HX / Reliance PSC4000 / TOSHIBA PLC T3/T2 / ULVAC ARM-2 / ULVAC MASSMATE-100 / 日立 DB.730AC / YASKAWA SERVOPACK SGDB-15ADS

Products Part6:MVME Controller / NEC FC-20XE / OMRON  C200HX / Reliance PSC4000 / TOSHIBA PLC T3 / TOSHIBA PLC T2 / ULVAC ARM-2 / ULVAC MASSMATE-100 / 日立 DB.730AC / YASKAWA SERVOPACK SGDB-15ADS

12.MVME Controller / CompactPCI / SPARC CPU-50GT / ADVANTEST TC4 BUS I/F / Motorola A611 / PXI-8330
13.NEC FC-20XE model SXMZ / FC-20XESXMZS
14.OMRON PLC SYSMAC C200HX CPU44 / PA204 / SLK24 / MC221 / OD219 / ID217 / MD215 / OD218
15.Reliance PSCseries PSC4000 / POWER SUPPLY WR-D4001 / DIO S-D4006-F / NETWORL S-D4007-F
16.TOSHIBA PLC T3 Series:PS361 / PU325H / UW311 / DO335 / DI335H
17.TOSHIBA T2 PLC:PS261/T2 PU234E / SN221 / DI32 / DO32 / AI32
18.ULVAC ARM-2
19.ULVAC MASSMATE-100 CONTROL
20.Westinghouse DCS MDX/MHC/MPS512-PFC
21.YASKAWA SERVO MOTOR SGMSH-70A2A-FJ11 + YASKAWA SERVOPACK SGDB-15ADS
22.日立 DB.730AC VME BUS Controller------------------------------------------------------------

12.MVME Controller / CompactPCI / SPARC CPU-50GT / ADVANTEST TC4 BUS I/F / Motorola A611 / PXI-8330

FRCE CompactPCI
FRCE SPARC CPU-50GT
ADVANTEST TC4 BUS I/F
Motorola A611
ADVANTEST TC4 SYS-MON
NATIONAL INSTRUMENTS PXI-8330 MXI-3 Interface Module
MVME Controller / CompactPCI / SPARC CPU-50GT / ADVANTEST TC4 BUS I/F / Motorola A611 / PXI-8330
MVME Controller / CompactPCI / SPARC CPU-50GT / ADVANTEST TC4 BUS I/F / Motorola A611 / PXI-8330 

13.NEC FC-20XE model SXMZ / FC-20XESXMZS

NEC FC-20XE model SXMZ / FC-20XESXMZS
NEC FC-20XE model SXMZ / FC-20XESXMZS

NEC FC-20XE model SXMZ / FC-20XESXMZS
NEC FC-20XE model SXMZ / FC-20XESXMZS


14.OMRON PLC SYSMAC C200HX CPU44 / PA204 / SLK24 / MC221 / OD219 / ID217 / MD215 / OD218

OMRON PLC SYSMAC C200HX CPU44/PA204/SLK24/MC221/OD219/ID217/MD215/OD218
OMRON PLC SYSMAC C200HX CPU44/PA204/SLK24/MC221/OD219/ID217/MD215/OD218

OMRON PLC SYSMAC C200HX CPU44/PA204/SLK24/MC221/OD219/ID217/MD215/OD218
OMRON PLC SYSMAC C200HX CPU44/PA204/SLK24/MC221/OD219/ID217/MD215/OD218


15.Reliance PSCseries PSC4000/POWER SUPPLY WR-D4001/DIO S-D4006-F/NETWORL S-D4007-F

POWER SUPPLY WR-D4001
PSC 4000
DIO S-D4006-F
Reliance NETWORL S-D4007-F/Reliance PSC Network Card S-D4007-F
Reliance PSCseries PSC4000/POWER SUPPLY WR-D4001/DIO S-D4006-F/NETWORL S-D4007-F

Reliance PSCseries PSC4000/POWER SUPPLY WR-D4001/DIO S-D4006-F/NETWORL S-D4007-F
Reliance PSCseries PSC4000/POWER SUPPLY WR-D4001/DIO S-D4006-F/NETWORL S-D4007-F

16.TOSHIBA PLC T3 Series:PS361/PU325H/UW311/DO335/DI335H

TOSHIBA PLC T3 Series:PS361/PU325H/UW311/DO335/DI335H
TOSHIBA PLC T3 Series:PS361/PU325H/UW311/DO335/DI335H

TOSHIBA PLC T3 Series:PS361/PU325H/UW311/DO335/DI335H
TOSHIBA PLC T3 Series:PS361/PU325H/UW311/DO335/DI335H


17.TOSHIBA T2 PLC:PS261/T2 PU234E/SN221/DI32/DO32/AI32

TOSHIBA T2 PLC:PS261/T2 PU234E/SN221/DI32/DO32/AI32
TOSHIBA T2 PLC:PS261/T2 PU234E/SN221/DI32/DO32/AI32

TOSHIBA T2 PLC:PS261/T2 PU234E/SN221/DI32/DO32/AI32
TOSHIBA T2 PLC:PS261/T2 PU234E/SN221/DI32/DO32/AI32


18.ULVAC ARM-2

ULVAC ARM-2
ULVAC ARM-2

ULVAC ARM-2
ULVAC ARM-2


19.ULVAC MASSMATE-100 CONTROL

MASSMATE-100
CONTROL UNIT
S/N:0230
ULVAC MASSMATE-100 CONTROL
ULVAC MASSMATE-100 CONTROL

ULVAC MASSMATE-100 CONTROL
ULVAC MASSMATE-100 CONTROL


20.Westinghouse DCS MDX/MHC/MPS512-PFC

UNIT TYPE:S/D DPU CHASSIS ASSY.
ASS'Y DWG. 5032161G02
SERIAL NO. US1198749
Westinghouse DCS MDX/MHC/MPS512-PFC
Westinghouse DCS MDX/MHC/MPS512-PFC

Westinghouse DCS MDX/MHC/MPS512-PFC
Westinghouse DCS MDX/MHC/MPS512-PFC


21.YASKAWA SERVO MOTOR SGMSH-70A2A-FJ11 + YASKAWA SERVOPACK SGDB-15ADS

黑色馬達
YASKAWA AC SERVO MOTOR SGMSH-70A2A-FJ11 / UTSAH-B17BB
YASKAWA SERVOPACK SGDB-15ADS
S/N:726600-5-1 RA5412-813A-62 
YASKAWA SERVO MOTOR SGMSH-70A2A-FJ11 + YASKAWA SERVOPACK SGDB-15ADS
YASKAWA SERVO MOTOR SGMSH-70A2A-FJ11 + 
YASKAWA SERVOPACK SGDB-15ADS

YASKAWA SERVO MOTOR SGMSH-70A2A-FJ11 + YASKAWA SERVOPACK SGDB-15ADS
YASKAWA SERVO MOTOR SGMSH-70A2A-FJ11 + 
YASKAWA SERVOPACK SGDB-15ADS

YASKAWA SERVO MOTOR SGMSH-70A2A-FJ11
YASKAWA SERVO MOTOR SGMSH-70A2A-FJ11


22.日立 DB.730AC VME BUS Controller

日立 DB.730AC VME BUS Controller
日立 DB.730AC VME BUS Controller

日立 DB.730AC VME BUS Controller
日立 DB.730AC VME BUS Controller

沒有留言:

張貼留言

 

About YUYI

YUYI Global Technology Co,. Ltd.
E-mail:huang@yuyiplc.com、huang@yuyidcs.com
Website: http://www.yuyiplc.com
「裕益科技有限公司」團隊超過30年工廠系統整合、專案開發、設備維護經驗,只要客戶提出的問題,在備品的提供、設備更新、替代方案、系統延壽計畫,將不可能化為可能,以滿足客戶需求,減輕設備異常發生的壓力。
「裕益科技有限公司」創立於西元1987年(民國76年),主要產品為分散式控制系統(DCS)、可程式編碼自動控制器(PLC)、遠端輸出/輸入模組(RTU)、工業電腦(IPC)、工業用低頻螢幕、工業用低容量硬碟SCSI(50,68,80Pin)、 AnyBus(Gateway)、人機介面HMI及工業控制servo、vaccum pump、robot controller、uv/rf power supply、伺服器Server相關附屬產品,迄今已經超過30年。期間由於科技產品變化快速與市場景氣變遷,有鑑於市場需求開始在台 灣市場建立自動化產品倉儲系統,來滿足客戶備品上快速維修上的需求。
QQ : 1448481913、572134183
Line ID : anyparts
Wechat ID : anyparts
WEB→
http://www.anyparts.com.tw

FB→ https://zh-tw.facebook.com/yuyiplc
youtude→ https://goo.gl/kdLj4S
MAP→ https://goo.gl/maps/WWZjgFEJUR22