YUYI's Bloggerfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

2018年6月22日 星期五

NEC Series(5):EC FC-E21A,FC-E21ATX405Z D,FC-E21G,FC-E25B,FC-N22G/BX6SS,FC-P20X,FC-P32W-111CN8,FC-S16WSB2V4A,FC-UG-X009

NEC Series(5):EC FC-E21A,FC-E21ATX405Z D,FC-E21G,FC-E25B,FC-N22G/BX6SS,FC-P20X,FC-P32W-111CN8,FC-S16WSB2V4A,FC-UG-X009


1、NEC FC-E21A/SX2R5Z M(FC-E21A/SX2R5ZM) computer
2、NEC FC-E21ATX405Z D(FC-E21ATX405ZD) computer
3、NEC FC-E21G/S72W5Z A (FC-E21G/S72W5ZA)
4、NEC FC-E25B/SX1W4Z M / FC-E25B/SX1W4ZM
5、NEC FC-N22G/BX6SS 1A (FC-N22G/BX6SS1A) / FC-AA02N
6、NEC FC-P20X / SX1W4Z (FC-P20X/SX1W4ZA) Industrial computer
7、NEC FC-P32W-111CN8 Industrial computer
8、NEC FC-P32W-112CN9 computer
9、NEC FC-S16WSB2V4A A / OPS960-201 Industrial computer
10、NEC FC-UG-X009 RAS BOARD

NEC Series(5):EC FC-E21A,FC-E21ATX405Z D,FC-E21G,FC-E25B,FC-N22G/BX6SS,FC-P20X,FC-P32W-111CN8,FC-S16WSB2V4A,FC-UG-X0092018年6月21日 星期四

NEC Series(4):NEC 136-4531175-C-03 /EXPRESS 5800 /FC-20X /FC-20XE /FC-28V /FC98-NX /FC-9801A /FC-9801B /FC-9801X /FC-D21A

NEC Series(4):NEC 136-4531175-C-03 /EXPRESS 5800 /FC-20X /FC-20XE /FC-28V /FC98-NX /FC-9801A /FC-9801B /FC-9801X /FC-D21A


1、NEC 136-4531175-C-03 / G9WVF BOARD
2、NEC EXPRESS 5800/GT110F-S (4C/E3-1220V3) N8100-1977Y
3、NEC FC-20X model SP1Z T4ZZ / FC-20X SP1ZT4ZZ
4、NEC FC-20XE MODEL SXAZ S (FC-20XESXAZS) computer
5、NEC FC-28V MODEL SB2Z A Industrial computer
6、NEC FC98-NX FC-20XE model SXMZ S(FC-20XESXMZS)
7、NEC FC-9801A FACTORY COMPUTER / 136-842847-A
8、NEC FC-9801B MODEL 2 Industrial computer (Diskette)
9、NEC FC-9801X MODEL 21 Industrial computer
10、NEC FC-D21A / SX1V5Z A (FC-D21A / SX1V5ZA) computer

NEC Series(4):NEC 136-4531175-C-03 /EXPRESS 5800 /FC-20X /FC-20XE /FC-28V /FC98-NX /FC-9801A /FC-9801B /FC-9801X /FC-D21A2018年6月14日 星期四

NEC Series(3):NEC FC-E21A,FC-20XE,FC-20XESP,FC-E18M,FC-9801A,FC-24VESX2ZS4ZZ,FC-P30A,FC-S16W,FC-9821Xa,FC-86J

NEC Series(3):NEC FC-E21A,FC-20XE,FC-20XESP,FC-E18M,FC-9801A,FC-24VESX2ZS4ZZ,FC-P30A,FC-S16W,FC-9821Xa,FC-86J

1.NEC FC-E21A/SX1R4R M (FC-E21A/SX1R4RM) computer
2.NEC FC-20XE MODEL SP1Z S2ZZ (FC-20XESP1ZS2ZZ) computer
3.NEC FC-20XE MODEL SXAZ R Industrial computer
4.NEC FC-E18M/S7205Z B (FC-E18M/S7205ZB) computer
5.NEC FC-E18M/SX1V4Z B(FC-E18M/SX1V4ZB) computer
6.NEC FC-9801A Industrial computer
7.NEC FC-24VE MODEL SX2Z S4ZZ (FC-24VESX2ZS4ZZ) FC98-NX Industrial computer
8.NEC FC-E21A/SB2V4Z A (FC-E21A/SB2V4ZA) computer
9.NEC FC-E18M/SX2A3Z A(FC-E18M/SX2A3ZA) computer
10.NEC FC-9821Xa MODEL 1 INDUSTRIAL COMPUTER
11.NEC FC-P30A/S74CE4 B (FC-P30A/S74CE4B) computer
12.NEC FC-E18M/SX2V4Z C (FC-E18M/SX2V4ZC) computer
13.NEC FC-S16W/SB3V5Z A (FC-S16W/SB3V5ZA) computer
14.NEC FC-E18M/SX1R3Z D(FC-E18M/SX1R3ZD) computer
15.NEC FC-86J MODEL SNM Industrial computer

NEC Series(3):NEC FC-E21A,FC-20XE,FC-20XESP,FC-E18M,FC-9801A,FC-24VESX2ZS4ZZ,FC-P30A,FC-S16W,FC-9821Xa,FC-86J2018年6月1日 星期五

NEC Series(2):NEC FC-9821ka model 2 / PC-9821Xe10/4 / PC-9821V16S5PC2(CPU) / PC-9821Ap/U2 / PC-9821V166/S7C(CPU) / FC-9821 X

NEC Series(2):NEC FC-9821ka model 2 / PC-9821Xe10/4 / PC-9821V16S5PC2(CPU) / PC-9821Ap/U2 / PC-9821V166/S7C(CPU) / FC-9821 X 

1、NEC FC-9821ka model 2
2、NEC PC-9821Xe10/4
3、NEC PC-9821 AP3/U2
4、NEC PC-9821V16S5PC2(CPU)
5、NEC PC-9821Ap/U2
6、NEC PC-9821V166/S7C (CPU)
7、NEC GRAPHIC PANEL FC-9821KA MODEL 2
8、NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1
9、NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821Xa Model 1
NEC FC-9821Xa MODEL 1
NEC FC-9821Xa MODEL 1 INDUSTRIAL COMPUTER
NEC FC9821Xa model 1  FC-9821 Xa
NEC FC9821Xa model 1  FC-9821 X
10、NEC FC-9821X MODEL 2 Industrial Factory Computer
11、NEC FC-9821Xa MODEL 1

NEC Series(2):NEC FC-9821ka model 2 / PC-9821Xe10/4 / PC-9821V16S5PC2(CPU) / PC-9821Ap/U2 / PC-9821V166/S7C(CPU) / FC-9821 X
 

About YUYI

YUYI Global Technology Co,. Ltd.
E-mail:huang@yuyiplc.com、huang@yuyidcs.com
Website: http://www.yuyiplc.com
「裕益科技有限公司」團隊超過30年工廠系統整合、專案開發、設備維護經驗,只要客戶提出的問題,在備品的提供、設備更新、替代方案、系統延壽計畫,將不可能化為可能,以滿足客戶需求,減輕設備異常發生的壓力。
「裕益科技有限公司」創立於西元1987年(民國76年),主要產品為分散式控制系統(DCS)、可程式編碼自動控制器(PLC)、遠端輸出/輸入模組(RTU)、工業電腦(IPC)、工業用低頻螢幕、工業用低容量硬碟SCSI(50,68,80Pin)、 AnyBus(Gateway)、人機介面HMI及工業控制servo、vaccum pump、robot controller、uv/rf power supply、伺服器Server相關附屬產品,迄今已經超過30年。期間由於科技產品變化快速與市場景氣變遷,有鑑於市場需求開始在台 灣市場建立自動化產品倉儲系統,來滿足客戶備品上快速維修上的需求。
QQ : 1448481913、572134183
Line ID : anyparts
Wechat ID : anyparts
WEB→
http://www.anyparts.com.tw

FB→ https://zh-tw.facebook.com/yuyiplc
youtude→ https://goo.gl/kdLj4S
MAP→ https://goo.gl/maps/WWZjgFEJUR22