YUYI's Bloggerfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

2018年6月1日 星期五

NEC Series(2):NEC FC-9821ka model 2 / PC-9821Xe10/4 / PC-9821V16S5PC2(CPU) / PC-9821Ap/U2 / PC-9821V166/S7C(CPU) / FC-9821 X

NEC Series(2):NEC FC-9821ka model 2 / PC-9821Xe10/4 / PC-9821V16S5PC2(CPU) / PC-9821Ap/U2 / PC-9821V166/S7C(CPU) / FC-9821 X 

1、NEC FC-9821ka model 2
2、NEC PC-9821Xe10/4
3、NEC PC-9821 AP3/U2
4、NEC PC-9821V16S5PC2(CPU)
5、NEC PC-9821Ap/U2
6、NEC PC-9821V166/S7C (CPU)
7、NEC GRAPHIC PANEL FC-9821KA MODEL 2
8、NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1
9、NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821Xa Model 1
NEC FC-9821Xa MODEL 1
NEC FC-9821Xa MODEL 1 INDUSTRIAL COMPUTER
NEC FC9821Xa model 1  FC-9821 Xa
NEC FC9821Xa model 1  FC-9821 X
10、NEC FC-9821X MODEL 2 Industrial Factory Computer
11、NEC FC-9821Xa MODEL 1

NEC Series(2):NEC FC-9821ka model 2 / PC-9821Xe10/4 / PC-9821V16S5PC2(CPU) / PC-9821Ap/U2 / PC-9821V166/S7C(CPU) / FC-9821 X1、NEC FC-9821ka model 2

http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=11074

NEC FC-9821ka model 2
NEC FC-9821ka model 2

NEC FC-9821ka model 2
NEC FC-9821ka model 2

NEC FC-9821ka model 2
NEC FC-9821ka model 22、NEC PC-9821Xe10/4

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=11154

NEC PC-9821Xe10/4
NEC PC-9821Xe10/4

NEC PC-9821Xe10/4
NEC PC-9821Xe10/4

NEC PC-9821Xe10/4
NEC PC-9821Xe10/4


3、NEC PC-9821 AP3/U2

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=11420

NEC PC-9821 AP3/U2
NEC PC-9821 AP3/U2

NEC PC-9821 AP3/U2
NEC PC-9821 AP3/U2

NEC PC-9821 AP3/U2
NEC PC-9821 AP3/U2


4、NEC PC-9821V16S5PC2(CPU)

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=11457

NEC PC-9821V16S5PC2(CPU)
NEC PC-9821V16S5PC2(CPU)

NEC PC-9821V16S5PC2(CPU)
NEC PC-9821V16S5PC2(CPU)


5、NEC PC-9821Ap/U2

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=11463

NEC PC-9821Ap/U2
NEC PC-9821Ap/U2

NEC PC-9821Ap/U2
NEC PC-9821Ap/U2

NEC PC-9821Ap/U2
NEC PC-9821Ap/U2


6、NEC PC-9821V166/S7C (CPU)

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=10678

NEC PC-9821V166/S7C (CPU)
NEC PC-9821V166/S7C (CPU)
NEC PC-9821V166/S7C (CPU)
NEC PC-9821V166/S7C (CPU)7、NEC GRAPHIC PANEL FC-9821KA MODEL 2

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=18411

NEC GRAPHIC PANEL FC-9821KA MODEL 2
NEC GRAPHIC PANEL FC-9821KA MODEL 2

NEC GRAPHIC PANEL FC-9821KA MODEL 2
NEC GRAPHIC PANEL FC-9821KA MODEL 2

NEC GRAPHIC PANEL FC-9821KA MODEL 2
NEC GRAPHIC PANEL FC-9821KA MODEL 2


8、NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=18605


NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1
NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1

NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1
NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1

NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1
NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=31690

NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1
NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1

NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1
NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1

NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1
NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1
9、NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821Xa Model 1

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=18682

NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821Xa Model 1
NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821Xa Model 1


NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821Xa Model 1
NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821Xa Model 1

NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821Xa Model 1
NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821Xa Model 1


10、NEC FC-9821Xa MODEL 1 INDUSTRIAL COMPUTER

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=32510


NEC FC-9821Xa MODEL 1 INDUSTRIAL COMPUTER
NEC FC-9821Xa MODEL 1 INDUSTRIAL COMPUTER

NEC FC-9821Xa MODEL 1 INDUSTRIAL COMPUTER
NEC FC-9821Xa MODEL 1 INDUSTRIAL COMPUTER

NEC FC-9821Xa MODEL 1 INDUSTRIAL COMPUTER
NEC FC-9821Xa MODEL 1 INDUSTRIAL COMPUTER


11、NEC FC-9821Xa MODEL 1

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=35422

INCLUDE THE FOLLOWING:
1. NEC NEC-16T 136-551191-C-03 BOARD
2. BUFFALO EMW-32M RAM
3. NEC G8VAF TEC-1VM
4. NEC FD1231T P/N 134-506790-112-2 FLOPPY
5. EASTERN PU-S24 POWER SUPPLY
6. BUFFALO LGY-98-EA LAN BOARD FOR PC-9800 SERIES LGY-98
7. I-O DATA SC-983P-1 BOARD

NEC FC-9821Xa MODEL 1
NEC FC-9821Xa MODEL 1

NEC FC-9821Xa MODEL 1
NEC FC-9821Xa MODEL 1

NEC FC-9821Xa MODEL 1
NEC FC-9821Xa MODEL 1

沒有留言:

張貼留言

 

About YUYI

YUYI Global Technology Co,. Ltd.
E-mail:huang@yuyiplc.com、huang@yuyidcs.com
Website: http://www.yuyiplc.com
「裕益科技有限公司」團隊超過30年工廠系統整合、專案開發、設備維護經驗,只要客戶提出的問題,在備品的提供、設備更新、替代方案、系統延壽計畫,將不可能化為可能,以滿足客戶需求,減輕設備異常發生的壓力。
「裕益科技有限公司」創立於西元1987年(民國76年),主要產品為分散式控制系統(DCS)、可程式編碼自動控制器(PLC)、遠端輸出/輸入模組(RTU)、工業電腦(IPC)、工業用低頻螢幕、工業用低容量硬碟SCSI(50,68,80Pin)、 AnyBus(Gateway)、人機介面HMI及工業控制servo、vaccum pump、robot controller、uv/rf power supply、伺服器Server相關附屬產品,迄今已經超過30年。期間由於科技產品變化快速與市場景氣變遷,有鑑於市場需求開始在台 灣市場建立自動化產品倉儲系統,來滿足客戶備品上快速維修上的需求。
QQ : 1448481913、572134183
Line ID : anyparts
Wechat ID : anyparts
WEB→
http://www.anyparts.com.tw

FB→ https://zh-tw.facebook.com/yuyiplc
youtude→ https://goo.gl/kdLj4S
MAP→ https://goo.gl/maps/WWZjgFEJUR22