YUYI's Bloggerfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

2018年6月21日 星期四

NEC Series(4):NEC 136-4531175-C-03 /EXPRESS 5800 /FC-20X /FC-20XE /FC-28V /FC98-NX /FC-9801A /FC-9801B /FC-9801X /FC-D21A

NEC Series(4):NEC 136-4531175-C-03 /EXPRESS 5800 /FC-20X /FC-20XE /FC-28V /FC98-NX /FC-9801A /FC-9801B /FC-9801X /FC-D21A


1、NEC 136-4531175-C-03 / G9WVF BOARD
2、NEC EXPRESS 5800/GT110F-S (4C/E3-1220V3) N8100-1977Y
3、NEC FC-20X model SP1Z T4ZZ / FC-20X SP1ZT4ZZ
4、NEC FC-20XE MODEL SXAZ S (FC-20XESXAZS) computer
5、NEC FC-28V MODEL SB2Z A Industrial computer
6、NEC FC98-NX FC-20XE model SXMZ S(FC-20XESXMZS)
7、NEC FC-9801A FACTORY COMPUTER / 136-842847-A
8、NEC FC-9801B MODEL 2 Industrial computer (Diskette)
9、NEC FC-9801X MODEL 21 Industrial computer
10、NEC FC-D21A / SX1V5Z A (FC-D21A / SX1V5ZA) computer

NEC Series(4):NEC 136-4531175-C-03 /EXPRESS 5800 /FC-20X /FC-20XE /FC-28V /FC98-NX /FC-9801A /FC-9801B /FC-9801X /FC-D21A


1、NEC 136-4531175-C-03 / G9WVF BOARD

http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=109&id=38857

NEC 136-4531175-C-03 / G9WVF BOARD
NEC 136-4531175-C-03 / G9WVF BOARD

NEC 136-4531175-C-03 / G9WVF BOARD
NEC 136-4531175-C-03 / G9WVF BOARD


2、EXPRESS 5800/GT110F-S (4C/E3-1220V3) N8100-1977Y

NEC
→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=109&id=38169
NO.23 Content contains:
1.N8154-59*1
2.RMN-D-01-11*1
3.GA-6LASV1*1
4.N8103-150*1
5.N8102-524*3
6.TG12-0250*1

EXPRESS 5800/GT110F-S (4C/E3-1220V3) N8100-1977Y
EXPRESS 5800/GT110F-S (4C/E3-1220V3N8100-1977Y

EXPRESS 5800/GT110F-S (4C/E3-1220V3) N8100-1977Y
EXPRESS 5800/GT110F-S (4C/E3-1220V3N8100-1977Y3、NEC FC-20X model SP1Z T4ZZ / FC-20X SP1ZT4ZZ

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=109&id=38605

NEC FC-20X model SP1Z T4ZZ / FC-20X SP1ZT4ZZ
NEC FC-20X model SP1Z T4ZZ / FC-20X SP1ZT4ZZ

NEC FC-20X model SP1Z T4ZZ / FC-20X SP1ZT4ZZ
NEC FC-20X model SP1Z T4ZZ / FC-20X SP1ZT4ZZ4、NEC FC-20XE MODEL SXAZ S (FC-20XESXAZS) computer
→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=109&id=37837

NEC FC-20XE MODEL SXAZ S (FC-20XESXAZS) computer
NEC FC-20XE MODEL SXAZ S (FC-20XESXAZS) computer

NEC FC-20XE MODEL SXAZ S (FC-20XESXAZS) computer
NEC FC-20XE MODEL SXAZ S (FC-20XESXAZS) computer5、NEC FC-28V MODEL SB2Z A Industrial computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=109&id=38662 

NEC FC-28V MODEL SB2Z A Industrial computer
NEC FC-28V MODEL SB2Z A Industrial computer


NEC FC-28V MODEL SB2Z A Industrial computer
NEC FC-28V MODEL SB2Z A Industrial computer


6、NEC FC98-NX FC-20XE model SXMZ S(FC-20XESXMZS)

→ http://www.yuyiplc.com/?lang=en&unit=products&act=search&search=FC-20XESXMZS&Image4.x=34&Image4.y=14

NEC FC98-NX FC-20XE model SXMZ S(FC-20XESXMZS)
NEC FC98-NX FC-20XE model SXMZ S(FC-20XESXMZS)

NEC FC98-NX FC-20XE model SXMZ S(FC-20XESXMZS)
NEC FC98-NX FC-20XE model SXMZ S(FC-20XESXMZS)


7、NEC FC-9801A FACTORY COMPUTER / 136-842847-A
→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=list&parent=0&id=109

NEC FC-9801A FACTORY COMPUTER / 136-842847-A
NEC FC-9801A FACTORY COMPUTER / 136-842847-A8、NEC FC-9801B MODEL 2 Industrial computer (Diskette)
→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=109&id=37532

NEC FC-9801B MODEL 2 Industrial computer (Diskette)
NEC FC-9801B MODEL 2 Industrial computer (Diskette)

NEC FC-9801B MODEL 2 Industrial computer (Diskette)
NEC FC-9801B MODEL 2 Industrial computer (Diskette)


9、NEC FC-9801X MODEL 21 Industrial computer
→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=109&id=37838

NEC FC-9801X MODEL 21 Industrial computer
NEC FC-9801X MODEL 21 Industrial computer

NEC FC-9801X MODEL 21 Industrial computer
NEC FC-9801X MODEL 21 Industrial computer


10、NEC FC-D21A / SX1V5Z A (FC-D21A / SX1V5ZA) computer
→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=109&id=37542

NEC FC-D21A / SX1V5Z A (FC-D21A / SX1V5ZA) computer
NEC FC-D21A / SX1V5Z A (FC-D21A / SX1V5ZA) computer

NEC FC-D21A / SX1V5Z A (FC-D21A / SX1V5ZA) computer
NEC FC-D21A / SX1V5Z A (FC-D21A / SX1V5ZA) computer

沒有留言:

張貼留言

 

About YUYI

YUYI Global Technology Co,. Ltd.
E-mail:huang@yuyiplc.com、huang@yuyidcs.com
Website: http://www.yuyiplc.com
「裕益科技有限公司」團隊超過30年工廠系統整合、專案開發、設備維護經驗,只要客戶提出的問題,在備品的提供、設備更新、替代方案、系統延壽計畫,將不可能化為可能,以滿足客戶需求,減輕設備異常發生的壓力。
「裕益科技有限公司」創立於西元1987年(民國76年),主要產品為分散式控制系統(DCS)、可程式編碼自動控制器(PLC)、遠端輸出/輸入模組(RTU)、工業電腦(IPC)、工業用低頻螢幕、工業用低容量硬碟SCSI(50,68,80Pin)、 AnyBus(Gateway)、人機介面HMI及工業控制servo、vaccum pump、robot controller、uv/rf power supply、伺服器Server相關附屬產品,迄今已經超過30年。期間由於科技產品變化快速與市場景氣變遷,有鑑於市場需求開始在台 灣市場建立自動化產品倉儲系統,來滿足客戶備品上快速維修上的需求。
QQ : 1448481913、572134183
Line ID : anyparts
Wechat ID : anyparts
WEB→
http://www.anyparts.com.tw

FB→ https://zh-tw.facebook.com/yuyiplc
youtude→ https://goo.gl/kdLj4S
MAP→ https://goo.gl/maps/WWZjgFEJUR22