YUYI's Bloggerfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

2018年3月30日 星期五

NEC FC-E18M/SX1R3ZD,FC-35D MODEL SB,FC-86J MODEL SB,FC-E18M/S7205ZB,FC-24V MODEL S2MZ B,FC-S16W/SB3V5ZA

NEC Series PC: FC-E18M/SX1R3ZD,FC-35D MODEL SB,FC-86J MODEL SB,FC-E18M/S7205ZB,FC-24V MODEL S2MZ B,FC-S16W/SB3V5ZA


NEC Series PC
1.NEC FC-E18M/SX1R3Z D(FC-E18M/SX1R3ZD) computer
2.NEC FC-35D MODEL SB Industrial computer
3.NEC FC-86J MODEL SB Industrial computer
4.NEC FC-E18M/S7205Z B(FC-E18M/S7205ZB) computer
5.NEC FC-24V MODEL S2MZ B computer
6.NEC FC-S16W/SB3V5Z A (FC-S16W/SB3V5ZA) computer


NEC Series PC: FC-E18M/SX1R3ZD,FC-35D MODEL SB,FC-86J MODEL SB,FC-E18M/S7205ZB,FC-24V MODEL S2MZ B,FC-S16W/SB3V5ZA
NEC Series PC: FC-E18M/SX1R3ZD,FC-35D MODEL SB,FC-86J MODEL SB,FC-E18M/S7205ZB,FC-24V MODEL S2MZ B,FC-S16W/SB3V5ZA


2018年3月29日 星期四

NIKON NO.616530 /KOMATSU CB-50A-D /YASNAC FC1 /SIEMENS 6SE6400-1PB00-0AA0 /VECTOR THC-151P

NIKON NO.616530 / KOMATSU CB-50A-D / YASNAC FC1 / SIEMENS 6SE6400-1PB00-0AA0 / VECTOR THC-151P

 http://www.yuyiplc.com/

1.NIPPON KOGAKU NIKON LENS CONTROLLER NO. 616530
2.KOMATSU CB-50A-D Temperature Controller
3.YASKAWA YASNAC FC1 FLOPPY DISC TRANSFER UNIT
4.SIEMENS 6SE6400-1PB00-0AA0 MICROMASTER 4 PRO  MODULE (NEW)
5.VECTOR THC-151P THERMO CONTROLLER 

About YUYI

YUYI Global Technology Co,. Ltd.
E-mail:huang@yuyiplc.com、huang@yuyidcs.com
Website: http://www.yuyiplc.com
「裕益科技有限公司」團隊超過30年工廠系統整合、專案開發、設備維護經驗,只要客戶提出的問題,在備品的提供、設備更新、替代方案、系統延壽計畫,將不可能化為可能,以滿足客戶需求,減輕設備異常發生的壓力。
「裕益科技有限公司」創立於西元1987年(民國76年),主要產品為分散式控制系統(DCS)、可程式編碼自動控制器(PLC)、遠端輸出/輸入模組(RTU)、工業電腦(IPC)、工業用低頻螢幕、工業用低容量硬碟SCSI(50,68,80Pin)、 AnyBus(Gateway)、人機介面HMI及工業控制servo、vaccum pump、robot controller、uv/rf power supply、伺服器Server相關附屬產品,迄今已經超過30年。期間由於科技產品變化快速與市場景氣變遷,有鑑於市場需求開始在台 灣市場建立自動化產品倉儲系統,來滿足客戶備品上快速維修上的需求。
QQ : 1448481913、572134183
Line ID : anyparts
Wechat ID : anyparts
WEB→
http://www.anyparts.com.tw

FB→ https://zh-tw.facebook.com/yuyiplc
youtude→ https://goo.gl/kdLj4S
MAP→ https://goo.gl/maps/WWZjgFEJUR22