YUYI's Bloggerfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

2018年3月30日 星期五

NEC FC-E18M/SX1R3ZD,FC-35D MODEL SB,FC-86J MODEL SB,FC-E18M/S7205ZB,FC-24V MODEL S2MZ B,FC-S16W/SB3V5ZA

NEC Series PC: FC-E18M/SX1R3ZD,FC-35D MODEL SB,FC-86J MODEL SB,FC-E18M/S7205ZB,FC-24V MODEL S2MZ B,FC-S16W/SB3V5ZA


NEC Series PC
1.NEC FC-E18M/SX1R3Z D(FC-E18M/SX1R3ZD) computer
2.NEC FC-35D MODEL SB Industrial computer
3.NEC FC-86J MODEL SB Industrial computer
4.NEC FC-E18M/S7205Z B(FC-E18M/S7205ZB) computer
5.NEC FC-24V MODEL S2MZ B computer
6.NEC FC-S16W/SB3V5Z A (FC-S16W/SB3V5ZA) computer


NEC Series PC: FC-E18M/SX1R3ZD,FC-35D MODEL SB,FC-86J MODEL SB,FC-E18M/S7205ZB,FC-24V MODEL S2MZ B,FC-S16W/SB3V5ZA
NEC Series PC: FC-E18M/SX1R3ZD,FC-35D MODEL SB,FC-86J MODEL SB,FC-E18M/S7205ZB,FC-24V MODEL S2MZ B,FC-S16W/SB3V5ZA
1.NEC FC-E18M/SX1R3Z D(FC-E18M/SX1R3ZD) computer

內容物包含(Content contains):

(1).PU-S33*1
(2).DV-28S-W79*1
(3).PCI-4146*1
(4).FC-SAPA03*1


NEC FC-E18M/SX1R3Z D(FC-E18M/SX1R3ZD) computer
NEC FC-E18M/SX1R3Z D(FC-E18M/SX1R3ZD) computer
NEC FC-E18M/SX1R3Z D(FC-E18M/SX1R3ZD) computer
NEC FC-E18M/SX1R3Z D(FC-E18M/SX1R3ZD) computer
NEC FC-E18M/SX1R3Z D(FC-E18M/SX1R3ZD) computer
NEC FC-E18M/SX1R3Z D(FC-E18M/SX1R3ZD) computer2.NEC FC-35D MODEL SB Industrial computer

內容物包含(Content contains):

(1).PU-S28*1
(2).MPB3021AT*1
(3).FD1231T*1
(4).G7CJQ*1
(5).P26M00EM*1
(6).G7BBA*1
(7).G7BDF*1

NEC FC-35D MODEL SB Industrial computer
NEC FC-35D MODEL SB Industrial computer

NEC FC-35D MODEL SB Industrial computer
NEC FC-35D MODEL SB Industrial computer

NEC FC-35D MODEL SB Industrial computer
NEC FC-35D MODEL SB Industrial computer3.NEC FC-86J MODEL SB Industrial computer

內容物包含(Content contains):

(1).PU-S28*1
(2).有2個HD(There are 2 hard drives)
(3).MS-8352M*1
(4).FC-UG-X003*1
(5).NEC-16*1


NEC FC-86J MODEL SB Industrial computer
NEC FC-86J MODEL SB Industrial computer

NEC FC-86J MODEL SB Industrial computer
NEC FC-86J MODEL SB Industrial computer

NEC FC-86J MODEL SB Industrial computer
NEC FC-86J MODEL SB Industrial computer


4.NEC FC-E18M/S7205Z B(FC-E18M/S7205ZB) computer

內容物包含(Content contains):

(1).PU-S33*1
(2).KC30226C*1
(3).FC-MBR7 LFA / 220-504091-001*1
(4).1GB 2RX16 PC2-4200S-444*2


NEC FC-E18M/S7205Z B(FC-E18M/S7205ZB) computer
NEC FC-E18M/S7205Z B(FC-E18M/S7205ZB) computer

NEC FC-E18M/S7205Z B(FC-E18M/S7205ZB) computer
NEC FC-E18M/S7205Z B(FC-E18M/S7205ZB) computer

NEC FC-E18M/S7205Z B(FC-E18M/S7205ZB) computer
NEC FC-E18M/S7205Z B(FC-E18M/S7205ZB) computer


5.NEC FC-24V MODEL S2MZ B computer

內容物包含(Content contains):

(1).PU-S31(eNSP-300P-S26-00S)*1
(2).有2個HD(There are 2 hard drives)
(3).CD-224E-C79*1
(4).MS-9126 VER:1*1
(5).8897 VER:200 / SYNERGY4 380 XGL / 856-840223-001-A *1
(6).PCI-3176*1
(7).PCI-2330CV*1
(8).PCI-2230CV*1


NEC FC-24V MODEL S2MZ B computer
NEC FC-24V MODEL S2MZ B computer

NEC FC-24V MODEL S2MZ B computer
NEC FC-24V MODEL S2MZ B computer

NEC FC-24V MODEL S2MZ B computer
NEC FC-24V MODEL S2MZ B computer


6.NEC FC-S16W/SB3V5Z A (FC-S16W/SB3V5ZA) computer 

內容物包含(Content contains):

(1).PU-S34(NF29)*1
(2).FC-MBK10 220-504261-001*1
(3).DV-W28S-R93*1
(4).82-05-3307T0079*1
(5).NEF5300K-R1G*2
(6).有1個HD(There are 1 hard drives)

NEC FC-S16W/SB3V5Z A (FC-S16W/SB3V5ZA) computer
NEC FC-S16W/SB3V5Z A (FC-S16W/SB3V5ZA) computer 

NEC FC-S16W/SB3V5Z A (FC-S16W/SB3V5ZA) computer
NEC FC-S16W/SB3V5Z A (FC-S16W/SB3V5ZA) computer 

NEC FC-S16W/SB3V5Z A (FC-S16W/SB3V5ZA) computer
NEC FC-S16W/SB3V5Z A (FC-S16W/SB3V5ZA) computer 沒有留言:

張貼留言

 

About YUYI

YUYI Global Technology Co,. Ltd.
E-mail:huang@yuyiplc.com、huang@yuyidcs.com
Website: http://www.yuyiplc.com
「裕益科技有限公司」團隊超過30年工廠系統整合、專案開發、設備維護經驗,只要客戶提出的問題,在備品的提供、設備更新、替代方案、系統延壽計畫,將不可能化為可能,以滿足客戶需求,減輕設備異常發生的壓力。
「裕益科技有限公司」創立於西元1987年(民國76年),主要產品為分散式控制系統(DCS)、可程式編碼自動控制器(PLC)、遠端輸出/輸入模組(RTU)、工業電腦(IPC)、工業用低頻螢幕、工業用低容量硬碟SCSI(50,68,80Pin)、 AnyBus(Gateway)、人機介面HMI及工業控制servo、vaccum pump、robot controller、uv/rf power supply、伺服器Server相關附屬產品,迄今已經超過30年。期間由於科技產品變化快速與市場景氣變遷,有鑑於市場需求開始在台 灣市場建立自動化產品倉儲系統,來滿足客戶備品上快速維修上的需求。
QQ : 1448481913、572134183
Line ID : anyparts
Wechat ID : anyparts
WEB→
http://www.anyparts.com.tw

FB→ https://zh-tw.facebook.com/yuyiplc
youtude→ https://goo.gl/kdLj4S
MAP→ https://goo.gl/maps/WWZjgFEJUR22