YUYI's Bloggerfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

2017年2月8日 星期三

SANYO DENKI RS1A01AA / QS1A01AA04401PWA / QS1A01AA04501PWA / PV1A015EM51P00

SANYO DENKI RS1A01AA / QS1A01AA04401PWA / QS1A01AA04501PWA / PV1A015EM51P00

1.SANYO DENKI RS1A01AA AC SERVO SYSTEMS R
2.SANYO DENKI BL SERVO SYSTEMS Q QS1A01AA04401PWA / QS1A01AA04501PWA
3.SANYO DENKI BL Super PV SERVO AMPLIFIER PV1A015EM51P00

 
SANYO DENKI RS1A01AA / QS1A01AA04401PWA / QS1A01AA04501PWA / PV1A015EM51P00  1.SANYO DENKI RS1A01AA AC SERVO SYSTEMS R 2.SANYO DENKI BL SERVO SYSTEMS Q QS1A01AA04401PWA / QS1A01AA04501PWA 3.SANYO DENKI BL Super PV SERVO AMPLIFIER PV1A015EM51P00

 

About YUYI

YUYI Global Technology Co,. Ltd.
E-mail:huang@yuyiplc.com、huang@yuyidcs.com
Website: http://www.yuyiplc.com
「裕益科技有限公司」團隊超過30年工廠系統整合、專案開發、設備維護經驗,只要客戶提出的問題,在備品的提供、設備更新、替代方案、系統延壽計畫,將不可能化為可能,以滿足客戶需求,減輕設備異常發生的壓力。
「裕益科技有限公司」創立於西元1987年(民國76年),主要產品為分散式控制系統(DCS)、可程式編碼自動控制器(PLC)、遠端輸出/輸入模組(RTU)、工業電腦(IPC)、工業用低頻螢幕、工業用低容量硬碟SCSI(50,68,80Pin)、 AnyBus(Gateway)、人機介面HMI及工業控制servo、vaccum pump、robot controller、uv/rf power supply、伺服器Server相關附屬產品,迄今已經超過30年。期間由於科技產品變化快速與市場景氣變遷,有鑑於市場需求開始在台 灣市場建立自動化產品倉儲系統,來滿足客戶備品上快速維修上的需求。
QQ : 1448481913、572134183
Line ID : anyparts
Wechat ID : anyparts
WEB→
http://www.anyparts.com.tw

FB→ https://zh-tw.facebook.com/yuyiplc
youtude→ https://goo.gl/kdLj4S
MAP→ https://goo.gl/maps/WWZjgFEJUR22