YUYI's Bloggerfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

2018年6月22日 星期五

NEC Series(5):EC FC-E21A,FC-E21ATX405Z D,FC-E21G,FC-E25B,FC-N22G/BX6SS,FC-P20X,FC-P32W-111CN8,FC-S16WSB2V4A,FC-UG-X009

NEC Series(5):EC FC-E21A,FC-E21ATX405Z D,FC-E21G,FC-E25B,FC-N22G/BX6SS,FC-P20X,FC-P32W-111CN8,FC-S16WSB2V4A,FC-UG-X009


1、NEC FC-E21A/SX2R5Z M(FC-E21A/SX2R5ZM) computer
2、NEC FC-E21ATX405Z D(FC-E21ATX405ZD) computer
3、NEC FC-E21G/S72W5Z A (FC-E21G/S72W5ZA)
4、NEC FC-E25B/SX1W4Z M / FC-E25B/SX1W4ZM
5、NEC FC-N22G/BX6SS 1A (FC-N22G/BX6SS1A) / FC-AA02N
6、NEC FC-P20X / SX1W4Z (FC-P20X/SX1W4ZA) Industrial computer
7、NEC FC-P32W-111CN8 Industrial computer
8、NEC FC-P32W-112CN9 computer
9、NEC FC-S16WSB2V4A A / OPS960-201 Industrial computer
10、NEC FC-UG-X009 RAS BOARD

NEC Series(5):EC FC-E21A,FC-E21ATX405Z D,FC-E21G,FC-E25B,FC-N22G/BX6SS,FC-P20X,FC-P32W-111CN8,FC-S16WSB2V4A,FC-UG-X009


1、NEC FC-E21A/SX2R5Z M(FC-E21A/SX2R5ZM) computer

http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=109&id=38172
NO.26 Content contains:
1.PU-S33*1
2.DV-28S-W79*1
3.KC30263C*1
4.ADPCI1551*1
5.FC-SAPA03/220-504861-001*1

NEC FC-E21A/SX2R5Z M(FC-E21A/SX2R5ZM) computer

NEC FC-E21A/SX2R5Z M(FC-E21A/SX2R5ZM) computer

NEC FC-E21A/SX2R5Z M(FC-E21A/SX2R5ZM) computer

NEC FC-E21A/SX2R5Z M(FC-E21A/SX2R5ZM) computer


2、NEC FC-E21ATX405Z D(FC-E21ATX405ZD) computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=109&id=37477

NEC FC-E21ATX405Z D(FC-E21ATX405ZD) computer

NEC FC-E21ATX405Z D(FC-E21ATX405ZD) computer

NEC FC-E21ATX405Z D(FC-E21ATX405ZD) computer

NEC FC-E21ATX405Z D(FC-E21ATX405ZD) computer

3、NEC FC-E21G/S72W5Z A (FC-E21G/S72W5ZA)
→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=list&parent=0&id=109

NEC FC-E21G/S72W5Z A (FC-E21G/S72W5ZA)
NEC FC-E21G/S72W5Z A (FC-E21G/S72W5ZA)

NEC FC-E21G/S72W5Z A (FC-E21G/S72W5ZA)
NEC FC-E21G/S72W5Z A (FC-E21G/S72W5ZA)


4、NEC FC-E25B/SX1W4Z M / FC-E25B/SX1W4ZM

NEC FC98-NX FC-E25B
→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=109&id=38595

NEC FC-E25B/SX1W4Z M / FC-E25B/SX1W4ZM

NEC FC-E25B/SX1W4Z M / FC-E25B/SX1W4ZM


NEC FC-E25B/SX1W4Z M / FC-E25B/SX1W4ZM

NEC FC-E25B/SX1W4Z M / FC-E25B/SX1W4ZM


5、NEC FC-N22G/BX6SS 1A (FC-N22G/BX6SS1A) / FC-AA02N

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=109&id=38304

NEC FC-N22G/BX6SS 1A (FC-N22G/BX6SS1A) / FC-AA02N

NEC FC-N22G/BX6SS 1A (FC-N22G/BX6SS1A) / FC-AA02N


NEC FC-N22G/BX6SS 1A (FC-N22G/BX6SS1A) / FC-AA02N

NEC FC-N22G/BX6SS 1A (FC-N22G/BX6SS1A) / FC-AA02N


6、NEC FC-P20X / SX1W4Z (FC-P20X/SX1W4ZA) Industrial computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=109&id=36928

NEC FC-P20X / SX1W4Z (FC-P20X/SX1W4ZA) Industrial computer

NEC FC-P20X / SX1W4Z (FC-P20X/SX1W4ZA) Industrial computer


NEC FC-P20X / SX1W4Z (FC-P20X/SX1W4ZA) Industrial computer

NEC FC-P20X / SX1W4Z (FC-P20X/SX1W4ZA) Industrial computer


7、NEC FC-P32W-111CN8 Industrial computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=109&id=37501

NEC FC-P32W-111CN8 Industrial computer

NEC FC-P32W-111CN8 Industrial computer

NEC FC-P32W-111CN8 Industrial computer

NEC FC-P32W-111CN8 Industrial computer

8、NEC FC-P32W-112CN9 computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=37501


NEC FC-P32W-112CN9 computer

NEC FC-P32W-112CN9 computer


NEC FC-P32W-112CN9 computer

NEC FC-P32W-112CN9 computer

9、NEC FC-S16WSB2V4A A / OPS960-201 Industrial computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=109&id=37543


NEC FC-S16WSB2V4A A / OPS960-201 Industrial computer

NEC FC-S16WSB2V4A A / OPS960-201 Industrial computer


NEC FC-S16WSB2V4A A / OPS960-201 Industrial computer

NEC FC-S16WSB2V4A A / OPS960-201 Industrial computer


10、NEC FC-UG-X009 RAS BOARD

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=109&id=39414

NEC FC-UG-X009 RAS BOARD

NEC FC-UG-X009 RAS BOARD


NEC FC-UG-X009 RAS BOARD

NEC FC-UG-X009 RAS BOARD


沒有留言:

張貼留言

 

About YUYI

YUYI Global Technology Co,. Ltd.
E-mail:huang@yuyiplc.com、huang@yuyidcs.com
Website: http://www.yuyiplc.com
「裕益科技有限公司」團隊超過30年工廠系統整合、專案開發、設備維護經驗,只要客戶提出的問題,在備品的提供、設備更新、替代方案、系統延壽計畫,將不可能化為可能,以滿足客戶需求,減輕設備異常發生的壓力。
「裕益科技有限公司」創立於西元1987年(民國76年),主要產品為分散式控制系統(DCS)、可程式編碼自動控制器(PLC)、遠端輸出/輸入模組(RTU)、工業電腦(IPC)、工業用低頻螢幕、工業用低容量硬碟SCSI(50,68,80Pin)、 AnyBus(Gateway)、人機介面HMI及工業控制servo、vaccum pump、robot controller、uv/rf power supply、伺服器Server相關附屬產品,迄今已經超過30年。期間由於科技產品變化快速與市場景氣變遷,有鑑於市場需求開始在台 灣市場建立自動化產品倉儲系統,來滿足客戶備品上快速維修上的需求。
QQ : 1448481913、572134183
Line ID : anyparts
Wechat ID : anyparts
WEB→
http://www.anyparts.com.tw

FB→ https://zh-tw.facebook.com/yuyiplc
youtude→ https://goo.gl/kdLj4S
MAP→ https://goo.gl/maps/WWZjgFEJUR22