YUYI's Bloggerfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

2018年6月14日 星期四

NEC Series(3):NEC FC-E21A,FC-20XE,FC-20XESP,FC-E18M,FC-9801A,FC-24VESX2ZS4ZZ,FC-P30A,FC-S16W,FC-9821Xa,FC-86J

NEC Series(3):NEC FC-E21A,FC-20XE,FC-20XESP,FC-E18M,FC-9801A,FC-24VESX2ZS4ZZ,FC-P30A,FC-S16W,FC-9821Xa,FC-86J

1.NEC FC-E21A/SX1R4R M (FC-E21A/SX1R4RM) computer
2.NEC FC-20XE MODEL SP1Z S2ZZ (FC-20XESP1ZS2ZZ) computer
3.NEC FC-20XE MODEL SXAZ R Industrial computer
4.NEC FC-E18M/S7205Z B (FC-E18M/S7205ZB) computer
5.NEC FC-E18M/SX1V4Z B(FC-E18M/SX1V4ZB) computer
6.NEC FC-9801A Industrial computer
7.NEC FC-24VE MODEL SX2Z S4ZZ (FC-24VESX2ZS4ZZ) FC98-NX Industrial computer
8.NEC FC-E21A/SB2V4Z A (FC-E21A/SB2V4ZA) computer
9.NEC FC-E18M/SX2A3Z A(FC-E18M/SX2A3ZA) computer
10.NEC FC-9821Xa MODEL 1 INDUSTRIAL COMPUTER
11.NEC FC-P30A/S74CE4 B (FC-P30A/S74CE4B) computer
12.NEC FC-E18M/SX2V4Z C (FC-E18M/SX2V4ZC) computer
13.NEC FC-S16W/SB3V5Z A (FC-S16W/SB3V5ZA) computer
14.NEC FC-E18M/SX1R3Z D(FC-E18M/SX1R3ZD) computer
15.NEC FC-86J MODEL SNM Industrial computer

NEC Series(3):NEC FC-E21A,FC-20XE,FC-20XESP,FC-E18M,FC-9801A,FC-24VESX2ZS4ZZ,FC-P30A,FC-S16W,FC-9821Xa,FC-86J

1.NEC FC-E21A/SX1R4R M (FC-E21A/SX1R4RM) computer

http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=39495
NO.55  Content contains:
1.PU-S33*1
2.DV-28S-W79*1
3.FC-MBR7*1
4.1GB 2RX16PC2-4200S-444*1

NEC FC-E21A/SX1R4R M (FC-E21A/SX1R4RM) computer

NEC FC-E21A/SX1R4R M (FC-E21A/SX1R4RM) computer

2.NEC FC-20XE MODEL SP1Z S2ZZ (FC-20XESP1ZS2ZZ) computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=39494
NO54. Content contains:
1.PU-S33*1
2.FD-05HG*1
3.220-503131-001 LFA G1BHT-R*1
4.NEF2700D-256B*1

NEC FC-20XE MODEL SP1Z S2ZZ (FC-20XESP1ZS2ZZ) computer

NEC FC-20XE MODEL SP1Z S2ZZ (FC-20XESP1ZS2ZZ) computer


3.NEC FC-20XE MODEL SXAZ R Industrial computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=39493
NO53. Content contains:
1.PU-S33*1
2.FD-05HG*1
3.220-503131-001 LFA G1BHT-R*1
4.HYS64D32300HL-6-C*1

NEC FC-20XE MODEL SXAZ R Industrial computer

NEC FC-20XE MODEL SXAZ R Industrial computer

4.NEC FC-E18M/S7205Z B (FC-E18M/S7205ZB) computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=39492
NO52. Content contains:
1.PU-S33*1
2.KC30226C*1
3.FC-MBR7*1
4.SMD-N1G46N2P-5C/PC2-4200S-444*2


NEC FC-E18M/S7205Z B (FC-E18M/S7205ZB) computer

NEC FC-E18M/S7205Z B (FC-E18M/S7205ZB) computer


5.NEC FC-E18M/SX1V4Z B(FC-E18M/SX1V4ZB) computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=38856
NO51. Content includes:
1.FD-05HG*1
2.PU-S33*1
3.CP-102U*1
4.1GB 2RX16 PC2-4200S-444*1

NEC FC-E18M/SX1V4Z B(FC-E18M/SX1V4ZB) computer

NEC FC-E18M/SX1V4Z B(FC-E18M/SX1V4ZB) computer

6.NEC FC-9801A Industrial computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=38855
NO50. Content includes
1.FD1155D*1
2.PU-S10*1
3.136-455610-B-02 / G8ELU*1
4.BUFFALO VE*1
5.136-453175-C-03 / G9WVF*1
6.PO-32(98)H NO.9704*1

NEC FC-9801A Industrial computer

NEC FC-9801A Industrial computer


7.NEC FC-24VE MODEL SX2Z S4ZZ (FC-24VESX2ZS4ZZ) FC98-NX Industrial computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=39304
NO.49 Content includes:
1.PU-S33*1
2.FD-05HG*1
3.G1BHT-RA7 220-503131-001 LFA*1
4.PN:A20339*1

NEC FC-24VE MODEL SX2Z S4ZZ (FC-24VESX2ZS4ZZ) FC98-NX Industrial computer

NEC FC-24VE MODEL SX2Z S4ZZ (FC-24VESX2ZS4ZZ) FC98-NX Industrial computer

NEC FC-24VE MODEL SX2Z S4ZZ (FC-24VESX2ZS4ZZ) FC98-NX Industrial computer
NEC FC-24VE MODEL SX2Z S4ZZ (FC-24VESX2ZS4ZZ) FC98-NX Industrial computer


8.NEC FC-E21A/SB2V4Z A (FC-E21A/SB2V4ZA) computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=38814
NO.48 Content includes:
1.PU-S33*1
2.FD-05HG*1
3.KC30226C*1
4.FC-MBR7 LFA 220-504091*1
5.2GB 2RX8 PC2-6400S-666-12*1


NEC FC-E21A/SB2V4Z A (FC-E21A/SB2V4ZA) computer
NEC FC-E21A/SB2V4Z A (FC-E21A/SB2V4ZA) computer

NEC FC-E21A/SB2V4Z A (FC-E21A/SB2V4ZA) computer


9.NEC FC-E18M/SX2A3Z A(FC-E18M/SX2A3ZA) computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=38671
NO.44 Content contains:
1.CD-224E-R79*1
2.PU-S33*1
3.KC30226C*1
4.512MB 1RX16 PC2-4200S-444*1
5.FC-MBR7 / 220-504091-001*1

NEC FC-E18M/SX2A3Z A(FC-E18M/SX2A3ZA) computer

NEC FC-E18M/SX2A3Z A(FC-E18M/SX2A3ZA) computer

10.NEC FC-9821Xa MODEL 1 INDUSTRIAL COMPUTER

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=38664
NO.43 Content contains
1.FD1231T1
2.PU-S241
3.G8VYJ1
4.W-BUS(98)1

NEC FC-9821Xa MODEL 1 INDUSTRIAL COMPUTER

NEC FC-9821Xa MODEL 1 INDUSTRIAL COMPUTER
NEC FC-9821Xa MODEL 1 INDUSTRIAL COMPUTER


11.NEC FC-P30A/S74CE4 B (FC-P30A/S74CE4B) computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=38628
NO.40內容物含:
1.TFX-2580*1
2.FC-MBP1 LFA 220-504571-001*1
3.NRC-HM302-N1*1
4.2GB 2RX8 PC3-8500U-7-10-B0*1

NEC FC-P30A/S74CE4 B (FC-P30A/S74CE4B) computer
NEC FC-P30A/S74CE4 B (FC-P30A/S74CE4B) computer

NEC FC-P30A/S74CE4 B (FC-P30A/S74CE4B) computer


12.NEC FC-E18M/SX2V4Z C (FC-E18M/SX2V4ZC) computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=38625
NO.39 Content includes:
1.PU-S33*1
2.FD-05HG*1
3.KC30263A*1
4.FC-MBR7*1
5.1GB 2RX16 PC2-4200S-444*1
6.D2/N533-G1G*1
7.PCI-8571*1
8.IF-19 0-331-941-01 EP GW*1

NEC FC-E18M/SX2V4Z C (FC-E18M/SX2V4ZC) computer

NEC FC-E18M/SX2V4Z C (FC-E18M/SX2V4ZC) computer


13.NEC FC-S16W/SB3V5Z A (FC-S16W/SB3V5ZA) computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=38177
NO.31 Content contains:
1.PU-S34(NF29)*1
2.FC-MBK10 220-504261-001*1
3.DV-W28S-R93*1
4.82-05-3307T0079*1
5.NEF5300K-R1G*2
6.有1個HD

NEC FC-S16W/SB3V5Z A (FC-S16W/SB3V5ZA) computer

NEC FC-S16W/SB3V5Z A (FC-S16W/SB3V5ZA) computer14.NEC FC-E18M/SX1R3Z D(FC-E18M/SX1R3ZD) computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=38176
NO.29 Content contains:
1.PU-S33*1
2.DV-28S-W79*1
3.PCI-4146*1
4.FC-SAPA03*1

NEC FC-E18M/SX1R3Z D(FC-E18M/SX1R3ZD) computer

NEC FC-E18M/SX1R3Z D(FC-E18M/SX1R3ZD) computer


15.NEC FC-86J MODEL SNM Industrial computer

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=38174
NO.27 Content contains:
1.PU-S28*1
2.P/N:A202445*1
3.NEC-16*1
4.CRD-8400B(NE1)*1
5.有1個HD

沒有留言:

張貼留言

 

About YUYI

YUYI Global Technology Co,. Ltd.
E-mail:huang@yuyiplc.com、huang@yuyidcs.com
Website: http://www.yuyiplc.com
「裕益科技有限公司」團隊超過30年工廠系統整合、專案開發、設備維護經驗,只要客戶提出的問題,在備品的提供、設備更新、替代方案、系統延壽計畫,將不可能化為可能,以滿足客戶需求,減輕設備異常發生的壓力。
「裕益科技有限公司」創立於西元1987年(民國76年),主要產品為分散式控制系統(DCS)、可程式編碼自動控制器(PLC)、遠端輸出/輸入模組(RTU)、工業電腦(IPC)、工業用低頻螢幕、工業用低容量硬碟SCSI(50,68,80Pin)、 AnyBus(Gateway)、人機介面HMI及工業控制servo、vaccum pump、robot controller、uv/rf power supply、伺服器Server相關附屬產品,迄今已經超過30年。期間由於科技產品變化快速與市場景氣變遷,有鑑於市場需求開始在台 灣市場建立自動化產品倉儲系統,來滿足客戶備品上快速維修上的需求。
QQ : 1448481913、572134183
Line ID : anyparts
Wechat ID : anyparts
WEB→
http://www.anyparts.com.tw

FB→ https://zh-tw.facebook.com/yuyiplc
youtude→ https://goo.gl/kdLj4S
MAP→ https://goo.gl/maps/WWZjgFEJUR22