YUYI's Bloggerfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

2018年5月30日 星期三

NEC Series(1):NEC FC-9821Xa /FC-9821Ka /PC-9821V166/S7D /PC-9821Ce2 model T2 /FC-9821X /PC-9821V200 /PC9821XA20W30R

NEC Series(1):NEC FC-9821Xa /FC-9821Ka /PC-9821V166/S7D /PC-9821Ce2 model T2 /FC-9821X /PC-9821V200 /PC9821XA20W30R

1、NEC FC-9821Xa model 1
2、NEC FC-9821Ka model 1
3、NEC PC-9821V166/S7D (CPU)
4、NEC PC-9821Ce2 model T2
5、NEC FC-9821X
6、NEC PC-9821V200 / SZC(CPU)
7、NEC INDUSTRIAL COMPUTER PC9821XA20W30R
8、NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1 486DX
9、NEC FC-9821Xa(1) INDUSTRIAL COMPUTER
10、NEC PC-9821V13 / S7RD(CPU)
11、NEC PC-9821Xc13 / S5A(CPU)
12、NEC PC-9821V10 / S5KB(CPU)
13、NEC PC-9821V12 / S7RB(CPU)
14、NEC PC-9821RA40D60DZ


1、NEC FC-9821Xa model 1

http://www.yuyiplc.com/index.php?lang=en&unit=products&act=search&search=NEC+FC-9821Xa+model+1&Image4.x=30&Image4.y=15

NO.43 Content contains:
1.FD1231T*1
2.PU-S24*1
3.G8VYJ*1
4.W-BUS(98)*1

NEC FC-9821Xa model 1
NEC FC-9821Xa model 1

NEC FC-9821Xa model 1

2、NEC FC-9821Ka model 1

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=10253

NEC FC-9821Ka model 1

NEC FC-9821Ka model 1


3、NEC PC-9821V166/S7D (CPU)

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=10677

NEC PC-9821V166S7D (CPU)

NEC PC-9821V166S7D (CPU)


4、NEC PC-9821Ce2 model T2

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=10679

NEC PC-9821Ce2 model T2
NEC PC-9821Ce2 model T2

NEC PC-9821Ce2 model T2
NEC PC-9821Ce2 model T2


5、NEC FC-9821X

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=11006

NEC FC-9821X

NEC FC-9821X
NEC FC-9821X


6、NEC PC-9821V200 / SZC(CPU)

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=11023

NEC PC-9821V200 / SZC(CPU)
NEC PC-9821V200 / SZC(CPU)

NEC PC-9821V200 / SZC(CPU)
NEC PC-9821V200 / SZC(CPU)

7、NEC INDUSTRIAL COMPUTER PC9821XA20W30R

→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=17624

NEC INDUSTRIAL COMPUTER PC9821XA20W30R

NEC INDUSTRIAL COMPUTER PC9821XA20W30R


8、NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1 486DX
→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=17624

NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1 486DX
NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1 486DX

NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1 486DX
NEC INDUSTRIAL COMPUTER FC-9821X MODEL 1 486DX9、NEC FC-9821Xa(1) INDUSTRIAL COMPUTER
INCLUDE THE FOLLOWING:
→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=28753

1.NEC FD1231T FLOPY P/N: 134-506790-112-2      
2.NEC G8VYL PCB FOR FC-9821XA 1
3.NEC G8VYJ PCB FOR FC-9821XA 1
4.ESTERM PU-S24 POWER SULLPY FOR FC-9821XA 1

NEC FC-9821Xa(1) INDUSTRIAL COMPUTER
NEC FC-9821Xa(1) INDUSTRIAL COMPUTER

NEC FC-9821Xa(1) INDUSTRIAL COMPUTER
NEC FC-9821Xa(1) INDUSTRIAL COMPUTER


10、NEC PC-9821V13 / S7RD(CPU)
→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=11032

NEC PC-9821V13 / S7RD(CPU)
NEC PC-9821V13 / S7RD(CPU)

NEC PC-9821V13 / S7RD(CPU)
NEC PC-9821V13 / S7RD(CPU)


11、NEC PC-9821Xc13 / S5A(CPU)
→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=11040

NEC PC-9821Xc13 / S5A(CPU)
NEC PC-9821Xc13 / S5A(CPU)


NEC PC-9821Xc13 / S5A(CPU)
NEC PC-9821Xc13 / S5A(CPU)


12、NEC PC-9821V10 / S5KB(CPU)
→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=11066

NEC PC-9821V10 / S5KB(CPU)
NEC PC-9821V10 / S5KB(CPU)

NEC PC-9821V10 / S5KB(CPU)
NEC PC-9821V10 / S5KB(CPU)


13、NEC PC-9821V12 / S7RB(CPU)
→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=11070

NEC PC-9821V12 / S7RB(CPU)
NEC PC-9821V12 / S7RB(CPU)


NEC PC-9821V12 / S7RB(CPU)
NEC PC-9821V12 / S7RB(CPU)


14、NEC PC-9821RA40D60DZ
→ http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=11072

NEC PC-9821RA40D60DZ
NEC PC-9821RA40D60DZ


NEC PC-9821RA40D60DZ
NEC PC-9821RA40D60DZ


15、NEC FC-9821X MODEL 2 Industrial Factory Computer
http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=en&act=view&parent=0&id=36911

NEC FC-9821X MODEL 2 Industrial Factory Computer
NEC FC-9821X MODEL 2 Industrial Factory Computer

NEC FC-9821X MODEL 2 Industrial Factory Computer
NEC FC-9821X MODEL 2 Industrial Factory Computer

1 則留言:

 

About YUYI

YUYI Global Technology Co,. Ltd.
E-mail:huang@yuyiplc.com、huang@yuyidcs.com
Website: http://www.yuyiplc.com
「裕益科技有限公司」團隊超過30年工廠系統整合、專案開發、設備維護經驗,只要客戶提出的問題,在備品的提供、設備更新、替代方案、系統延壽計畫,將不可能化為可能,以滿足客戶需求,減輕設備異常發生的壓力。
「裕益科技有限公司」創立於西元1987年(民國76年),主要產品為分散式控制系統(DCS)、可程式編碼自動控制器(PLC)、遠端輸出/輸入模組(RTU)、工業電腦(IPC)、工業用低頻螢幕、工業用低容量硬碟SCSI(50,68,80Pin)、 AnyBus(Gateway)、人機介面HMI及工業控制servo、vaccum pump、robot controller、uv/rf power supply、伺服器Server相關附屬產品,迄今已經超過30年。期間由於科技產品變化快速與市場景氣變遷,有鑑於市場需求開始在台 灣市場建立自動化產品倉儲系統,來滿足客戶備品上快速維修上的需求。
QQ : 1448481913、572134183
Line ID : anyparts
Wechat ID : anyparts
WEB→
http://www.anyparts.com.tw

FB→ https://zh-tw.facebook.com/yuyiplc
youtude→ https://goo.gl/kdLj4S
MAP→ https://goo.gl/maps/WWZjgFEJUR22