YUYI's Bloggerfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

2016年3月29日 星期二

Honeywell TDC3000 Special Reports(2):MU-TAMR02 51304477-100/51304453-100/51304467-100/51304544-100/Iomega Z100SI/Cheetah ST373455LW/Seagate MODEL ST-225...etc.

Honeywell TDC3000 Special Reports(2):MU-TAMR02 51304477-100/51304453-100/51304467-100/51304544-100/Iomega Z100SI/Cheetah ST373455LW/Seagate MODEL ST-225...etc.

1.Honeywell MU-TAMR02 51304477-100 / 51401491-100 / 51401376
2.Honeywell 51304453-100 F MU-TAIH02 51304452-100 A PLC
3.Honeywell 51304467-100 MU-TLPA02 LLAI Mux Pwr Adapter
4.Honeywell TDC3000 51108845-100 CALIBRATION SWITCH
5.Honeywell MU-TDIA12 51304439-100 ISO DIG INPUT 120VAC
6.Honeywell KLCN-I/O_CB 51304544-100 E
7.Honeywell KLCN-I/O_CA 51304542-100 / 51304541 REV B
8.Honeywell 51107403-100 W / 51107404 REV L
9.Honeywell 51304511-100 REV G MIN MODEM
10.NRCDI 002-001 REV-5 bj304241
11.Honeywell EPDGP I/O 51304584-100 REV C
12.Honeywell PLC I/O 51195096-100
13.Honeywell SPCII I/O 51304907-100 REV B / 51304808-100 CABLE
14.硬碟Honeywell 51403393-100 FW-08-09 DRIVE / Cheetah ST373455LW / Cable:51306356-100/51305548-1000
15.Iomega Z100SI 100MB SCSI Zip Drive
16.Seagate MODEL ST-225
17.Honeywell PART-NUMBER S 51195156-300 Drive / IOMEGA BETA 20ZA 59M2405539
18.HONEYWELL 51304501-100 REDUNDANCY DRIVER MODULE BOARD

 ________________________________________

 1.Honeywell MU-TAMR02 LOW LEVEL ANALOG LLMUX RTD FTA/51304477-100/51401491-100/51401376

→Honeywell MU-TAMR02 51304477-100 / 51401491-100 / 51401376
Honeywell MU-TAMR02 LOW LEVEL ANALOG LLMUX RTD FTA

Honeywell MU-TAMR02 51304477-100 / 51401491-100 / 51401376Honeywell MU-TAMR02 51304477-100 / 51401491-100 / 51401376
Honeywell 51304477-100 REV.B/B
LLMUX RTD FW-43-92

Honeywell 51304477-100


Honeywell 51401491-100 REV.C/E
51304414-100A TPSM
TC LLMUX:LOCAL FW-44-92

Honeywell 51401491-100 51304414-100A


Honeywell 51401491-100 51304414-100A

Honeywell 51401376 REV C 4-03-4223033
51304414-100A TPSM


Honeywell 51401376 REV C 4-03-4223033 51304414-100A

Honeywell 51401491-100 REV C 4-03-432-2347
51304414-100A TPSM

------------------------

2.Honeywell 51304453-100 F MU-TAIH02 51304452-100 A PLC

F Analog Input High Level /STI INPUT MU-TAIH12
TERMINATION 51304453-100 / 背面51304452-100 A PLC

Honeywell 51304453-100 F MU-TAIH02 51304452-100 A PLC
3.Honeywell 51304467-100 MU-TLPA02 LLAI Mux Pwr Adapter
REV D

Honeywell 51304467-100 MU-TLPA02 LLAI Mux Pwr Adapter REV D

Honeywell 51304467-100 MU-TLPA02 LLAI Mux Pwr Adapter REV D

4.Honeywell TDC3000 51108845-100 CALIBRATION SWITCH

Honeywell TDC3000 51108845-100 CALIBRATION SWITCH5.Honeywell MU-TDIA12 51304439-100 ISO DIG INPUT 120VAC

ISO DIG INPUT 120VAC 32 PT MU-TDIA12
ASSY NO. 51304439-100 D

Honeywell MU-TDIA12 51304439-100 ISO DIG INPUT 120VAC

6.Honeywell KLCN-I/O_CB 51304544-100 E

ASSY NO. 51304544-100 E

Honeywell KLCN-I/O_CB 51304544-100 E


Honeywell KLCN-I/O_CB 51304544-100 E


7.Honeywell KLCN-I/O_CA 51304542-100 / 51304541 REV B

ASSY NO. 51304542-100 KLCN-I/O_CA
51304541 REV B

Honeywell KLCN-I/O_CA 51304542-100 / 51304541 REV B

Honeywell KLCN-I/O_CA 51304542-100 / 51304541 REV B

8.Honeywell 51107403-100 W / 51107404 REV L

ASSY NO. 51107403-100 W

Honeywell 51107403-100 W / 51107404 REV L
9.Honeywell 51304511-100 REV G MIN MODEM

ASSY NO. 51304511-100

Honeywell 51304511-100 REV G MIN MODEM

Honeywell 51304511-100 REV G MIN MODEM

10.NRCDI 002-001 REV-5 bj304241

NRCDI 002-001 REV-5 bj304241

NRCDI 002-001 REV-5 bj304241


11.Honeywell EPDGP I/O 51304584-100 REV C

ASSY NO. 51304584-100 REV C
EPDGP I/O

Honeywell EPDGP I/O 51304584-100 REV C

Honeywell EPDGP I/O 51304584-100 REV C

12.Honeywell PLC I/O 51195096-100

ASSY NO. 51195096-100 D

Honeywell PLC I/O 51195096-100

Honeywell PLC I/O 51195096-10013.Honeywell SPCII I/O 51304907-100 REV B / 51304808-100 CABLE

Honeywell SPCII I/O 51304907-100 REV B
ASSY NO. 51304907-100 REV B
SPCII I/O

Honeywell SPCII I/O 51304907-100 REV B / 51304808-100 CABLE


Cable線
Honeywell 51304808-100 CABLE
Honeywell 51304808-100
REV A
S-4891 INSP S

---------------------

14.Honeywell 51403393-100 FW-08-09 DRIVE / 硬碟Cheetah ST373455LW / Cable:51306356-100/51305548-1000

Honeywell 51403393-100 E708526 FW-08-09 DRIVE
DRIVE 5 REV. K
E708526 FW-08-09

Honeywell 51403393-100 FW-08-09 DRIVE / 硬碟Cheetah ST373455LW / Cable:51306356-100/51305548-1000


Cable:51306356-100/51305548-1000

Honeywell 51306356-100 REV.A 3308 TESTED AZCOMPCO
REV.A 3308 TESTED AZCOMPCO

Honeywell 51305548-100
REV C N-0409

Cable:51306356-100/51305548-1000
 Cheetah 15K.5 ST373455LW Seagate SCSI Hard Drive
Cheetah ST373455LW
MODEL NUMBER:ST373455LW

Cheetah ST373455LW


-------------------------

15.Iomega Z100SI 100MB SCSI Zip Drive

MODEL:Z100Si ZIP
S/N NDAU4545MM
100MB Z100Si 655-0537 Z3U4545MMAEAB

Iomega Z100SI 100MB SCSI Zip Drive
-------------------------

16.Seagate MODEL ST-225

Seagate MODEL ST-225

Seagate MODEL ST-225


-------------------------

17.Honeywell PART-NUMBER S 51195156-300 Drive / IOMEGA BETA 20ZA 59M2405539

01314100-17
B20NZ
S/N 3G0APT

Honeywell PART-NUMBER S 51195156-300 Drive / IOMEGA BETA 20ZA 59M2405539
Honeywell PART-NUMBER S 51195156-300 Drive / IOMEGA BETA 20ZA 59M2405539
IOMEGA BETA 20ZA 59M2405539
S/N 59M2405539

-------------------------

18.HONEYWELL 51304501-100 REDUNDANCY DRIVER MODULE BOARD

Redundancy Driver
ASSY NO. 51304501-100

HONEYWELL 51304501-100 REDUNDANCY DRIVER MODULE BOARD

HONEYWELL 51304501-100 REDUNDANCY DRIVER MODULE BOARD


沒有留言:

張貼留言

 

About YUYI

YUYI Global Technology Co,. Ltd.
E-mail:huang@yuyiplc.com、huang@yuyidcs.com
Website: http://www.yuyiplc.com
「裕益科技有限公司」團隊超過30年工廠系統整合、專案開發、設備維護經驗,只要客戶提出的問題,在備品的提供、設備更新、替代方案、系統延壽計畫,將不可能化為可能,以滿足客戶需求,減輕設備異常發生的壓力。
「裕益科技有限公司」創立於西元1987年(民國76年),主要產品為分散式控制系統(DCS)、可程式編碼自動控制器(PLC)、遠端輸出/輸入模組(RTU)、工業電腦(IPC)、工業用低頻螢幕、工業用低容量硬碟SCSI(50,68,80Pin)、 AnyBus(Gateway)、人機介面HMI及工業控制servo、vaccum pump、robot controller、uv/rf power supply、伺服器Server相關附屬產品,迄今已經超過30年。期間由於科技產品變化快速與市場景氣變遷,有鑑於市場需求開始在台 灣市場建立自動化產品倉儲系統,來滿足客戶備品上快速維修上的需求。
QQ : 1448481913、572134183
Line ID : anyparts
Wechat ID : anyparts
WEB→
http://www.anyparts.com.tw

FB→ https://zh-tw.facebook.com/yuyiplc
youtude→ https://goo.gl/kdLj4S
MAP→ https://goo.gl/maps/WWZjgFEJUR22