YUYI's Bloggerfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

2016年7月7日 星期四

Products Part 8:FC98-NX / FC-56H / FC-S16W / PC-9821 Ap/U2 MDC-553LE / FC-28V / FC-20X / FC-9801X/ FC-55J / FC-S34Y/ BROOKS SERIES 8 104760

Products Part 8:FC98-NX / FC-56H / FC-S16W / PC-9821 Ap/U2 MDC-553LE / FC-28V / FC-20X / FC-9801X/ FC-55J / FC-S34Y/ BROOKS SERIES 8 1047601.NEC FC98-NX FC-D18M/SX2V4R (S9Z0550MA)

2.NEC FC-56H model SN (S230551MA)

3.NEC FC98-NX FC-S16W/SX2Z5Z FC-S16W/SX2Z5ZA (S910181MA)

4.NEC PC-9821 Ap/U2 MDC-553LE(39028143)

5.NEC FC98-NX FC-28V model S21Z T4ZZ(S821753MA)

6.NEC FC98-NX FC-20X

7.NEC FC-9801X model 21

8.NEC FC98-NX  FC-55J model SB(S170732MA)

9.NEC FC98-NX FC-S34Y/S21Z4Z FC-S34Y/S21Z4ZC(S640566MA)

10.BROOKS AUTOMATION SERIES 8 CONTROLLER 104760


-----------------

1.NEC FC98-NX FC-D18M/SX2V4R (S9Z0550MA)


NEC FC98-NX FC-D18M

AX100-240V 50/60Hz. 3.2A

S9Z0550MA


NEC FC98-NX FC-D18M/SX2V4R (S9Z0550MA)

NEC FC98-NX FC-D18M/SX2V4R (S9Z0550MA)2.NEC FC-56H model SN (S230551MA)


 NEC FC-56H model SN

AC100-240V 50/60Hz

S230551MANEC FC-56H model SN (S230551MA)


NEC FC-56H model SN (S230551MA)3.NEC FC98-NX FC-S16W/SX2Z5Z FC-S16W/SX2Z5ZA


 NEC FC98-NX FC-S16W/SX2Z5Z FC-S16W/SX2Z5ZA

AC100-240V 50/60Hz 3.4A

S910181MANEC FC98-NX FC-S16W/SX2Z5Z FC-S16W/SX2Z5ZA


NEC FC98-NX FC-S16W/SX2Z5Z FC-S16W/SX2Z5ZA4.NEC PC-9821 Ap/U2 MDC-553LE


 PC-9821 Ap/U2 MDC-553LE

AC100V 50/60Hz

39028143


NEC PC-9821 Ap/U2 MDC-553LE

NEC PC-9821 Ap/U2 MDC-553LE

5.NEC FC98-NX FC-28V model S21Z T4ZZ


 NEC FC98-NX FC-28V model S21Z T4ZZ

AC100-240V 50/60Hz

S821753MANEC FC98-NX FC-28V model S21Z T4ZZ


NEC FC98-NX FC-28V model S21Z T4ZZ6.NEC FC98-NX FC-20X

FC98-NX FC-20X
NEC FC98-NX FC-20X

NEC FC98-NX FC-20X7.NEC FC-9801X model 21

FC-9801X model21
NEC FC-9801X model 21
NEC FC-9801X model 218.NEC FC98-NX  FC-55J model SB


FC98-NX  FC-55J model SB

AC100-240V 50/60Hz

S170732MANEC FC98-NX  FC-55J model SB


NEC FC98-NX  FC-55J model SB


9.NEC FC98-NX FC-S34Y/S21Z4Z FC-S34Y/S21Z4ZC


FC98-NX FC-S34Y/S21Z4Z FC-S34Y/S21Z4ZC

AC100-240V 50/60HZ 3.4-1.5A

S640566MA


NEC FC98-NX FC-S34Y/S21Z4Z FC-S34Y/S21Z4ZC


NEC FC98-NX FC-S34Y/S21Z4Z FC-S34Y/S21Z4ZC10.BROOKS AUTOMATIONSERIES 8 CONTROLLER 104760

Brooks Automation SERIES 8 104760 Wafer Transfer Robot Controller
Part No. 104760
Serial No. 0312-10760


BROOKS AUTOMATIO Chelmsford ,MA  01824 979-262-2900


BROOKS AUTOMATIO Chelmsford ,MA  01824 979-262-2900

沒有留言:

張貼留言

 

About YUYI

YUYI Global Technology Co,. Ltd.
E-mail:huang@yuyiplc.com、huang@yuyidcs.com
Website: http://www.yuyiplc.com
「裕益科技有限公司」團隊超過30年工廠系統整合、專案開發、設備維護經驗,只要客戶提出的問題,在備品的提供、設備更新、替代方案、系統延壽計畫,將不可能化為可能,以滿足客戶需求,減輕設備異常發生的壓力。
「裕益科技有限公司」創立於西元1987年(民國76年),主要產品為分散式控制系統(DCS)、可程式編碼自動控制器(PLC)、遠端輸出/輸入模組(RTU)、工業電腦(IPC)、工業用低頻螢幕、工業用低容量硬碟SCSI(50,68,80Pin)、 AnyBus(Gateway)、人機介面HMI及工業控制servo、vaccum pump、robot controller、uv/rf power supply、伺服器Server相關附屬產品,迄今已經超過30年。期間由於科技產品變化快速與市場景氣變遷,有鑑於市場需求開始在台 灣市場建立自動化產品倉儲系統,來滿足客戶備品上快速維修上的需求。
QQ : 1448481913、572134183
Line ID : anyparts
Wechat ID : anyparts
WEB→
http://www.anyparts.com.tw

FB→ https://zh-tw.facebook.com/yuyiplc
youtude→ https://goo.gl/kdLj4S
MAP→ https://goo.gl/maps/WWZjgFEJUR22