YUYI's Bloggerfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

2017年4月28日 星期五

FISCHER & PORTER 685B689U02 ICOM/L ,685B664U01 Q-A/D BOARD

FISCHER & PORTER 685B689U02 ICOM/L ,685B664U01 Q-A/D BOARD

1.FISCHER & PORTER 685B689U02 PC BOARD ICOM/L
2.FISCHER & PORTER 685B664U01 Q-A/D CONVERTER BOARD

FISCHER & PORTER 685B689U02 ICOM/L ,685B664U01 Q-A/D BOARD  1.FISCHER & PORTER 685B689U02 PC BOARD ICOM/L 2.FISCHER & PORTER 685B664U01 Q-A/D CONVERTER BOARD

1.FISCHER & PORTER 685B689U02 PC BOARD ICOM/L

685B689U02 REV.6 91002280030
685B689U02 REV.6 9589440012
ICOM/L

Look at more picture → 685B689U02 ICOM/L
Website → 685B689U02 ICOM/Ld


FISCHER & PORTER 685B689U02 PC BOARD ICOM/L

FISCHER & PORTER 685B689U02 PC BOARD ICOM/L

FISCHER & PORTER 685B689U02 PC BOARD ICOM/L

FISCHER & PORTER 685B689U02 PC BOARD ICOM/L

2.FISCHER & PORTER 685B664U01 Q-A/D CONVERTER BOARD

685B664U01 REV.4 90207880026
685B664U01 REV.4 9108080015

Look at more picture → 685B664U01 Q-A/D
Website → 685B664U01 Q-A/D


FISCHER & PORTER 685B664U01 Q-A/D CONVERTER BOARD

FISCHER & PORTER 685B664U01 Q-A/D CONVERTER BOARD

FISCHER & PORTER 685B664U01 Q-A/D CONVERTER BOARD

FISCHER & PORTER 685B664U01 Q-A/D CONVERTER BOARD

沒有留言:

張貼留言

 

About YUYI

YUYI Global Technology Co,. Ltd.
E-mail:huang@yuyiplc.com、huang@yuyidcs.com
Website: http://www.yuyiplc.com
「裕益科技有限公司」團隊超過30年工廠系統整合、專案開發、設備維護經驗,只要客戶提出的問題,在備品的提供、設備更新、替代方案、系統延壽計畫,將不可能化為可能,以滿足客戶需求,減輕設備異常發生的壓力。
「裕益科技有限公司」創立於西元1987年(民國76年),主要產品為分散式控制系統(DCS)、可程式編碼自動控制器(PLC)、遠端輸出/輸入模組(RTU)、工業電腦(IPC)、工業用低頻螢幕、工業用低容量硬碟SCSI(50,68,80Pin)、 AnyBus(Gateway)、人機介面HMI及工業控制servo、vaccum pump、robot controller、uv/rf power supply、伺服器Server相關附屬產品,迄今已經超過30年。期間由於科技產品變化快速與市場景氣變遷,有鑑於市場需求開始在台 灣市場建立自動化產品倉儲系統,來滿足客戶備品上快速維修上的需求。
QQ : 1448481913、572134183
Line ID : anyparts
Wechat ID : anyparts
WEB→
http://www.anyparts.com.tw

FB→ https://zh-tw.facebook.com/yuyiplc
youtude→ https://goo.gl/kdLj4S
MAP→ https://goo.gl/maps/WWZjgFEJUR22