YUYI's Bloggerfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

2017年3月13日 星期一

KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P80B22450RCX2A / P60B13150HCX23

KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P80B22450RCX2A / P60B13150HCX23

1.KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P80B22450RCX2A
2.KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P60B13150HCX23

KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P80B22450RCX2A / P60B13150HCX23


-----------------------------------------------------------------------------------

1.KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P80B22450RCX2A

MODEL P80B22450RCX2A
4.2KW 2400rpm

KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P80B22450RCX2A

KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P80B22450RCX2A

KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P80B22450RCX2A

KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P80B22450RCX2A


2.KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P60B13150HCX23

MODEL P60B13150HCX23
2.1KW 3000rpm

KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P60B13150HCX23

KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P60B13150HCX23

KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P60B13150HCX23

KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P60B13150HCX23

沒有留言:

張貼留言

 

About YUYI

YUYI Global Technology Co,. Ltd.
E-mail:huang@yuyiplc.com、huang@yuyidcs.com
Website: http://www.yuyiplc.com
「裕益科技有限公司」團隊超過30年工廠系統整合、專案開發、設備維護經驗,只要客戶提出的問題,在備品的提供、設備更新、替代方案、系統延壽計畫,將不可能化為可能,以滿足客戶需求,減輕設備異常發生的壓力。
「裕益科技有限公司」創立於西元1987年(民國76年),主要產品為分散式控制系統(DCS)、可程式編碼自動控制器(PLC)、遠端輸出/輸入模組(RTU)、工業電腦(IPC)、工業用低頻螢幕、工業用低容量硬碟SCSI(50,68,80Pin)、 AnyBus(Gateway)、人機介面HMI及工業控制servo、vaccum pump、robot controller、uv/rf power supply、伺服器Server相關附屬產品,迄今已經超過30年。期間由於科技產品變化快速與市場景氣變遷,有鑑於市場需求開始在台 灣市場建立自動化產品倉儲系統,來滿足客戶備品上快速維修上的需求。
QQ : 1448481913、572134183
Line ID : anyparts
Wechat ID : anyparts
WEB→
http://www.anyparts.com.tw

FB→ https://zh-tw.facebook.com/yuyiplc
youtude→ https://goo.gl/kdLj4S
MAP→ https://goo.gl/maps/WWZjgFEJUR22