YUYI's Bloggerfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

2017年3月22日 星期三

KLA-TENCOR 820-05722-000 IP I/0 PCB / 820-05723-000/KLA 8100 DIGITAL BOARD

KLA-TENCOR 820-05722-000 IP I/0 PCB / 820-05723-000/KLA 8100 DIGITAL BOARD

1.KLA-TENCOR 820-05722-000 REV A IP I/0 PCB BOARD
2.KLA-TENCOR IP ALU PCB 820-05723-000 / KLA 8100 DIGITAL BOARD

KLA-TENCOR 820-05722-000 IP I/0 PCB / 820-05723-000/KLA 8100 DIGITAL BOARD
1.KLA-TENCOR 820-05722-000 REV A IP I/0 PCB BOARD

H-1P4407
ASSY NO 820-05722-000
SN P810000067
KLA-Tencor IP I/O PCB
FAB NO 830-05722-000 REV A
E*-2 94VO 23.98

KLA-TENCOR 820-05722-000 IP I/0 PCB / 820-05723-000/KLA 8100 DIGITAL BOARD

KLA-TENCOR 820-05722-000 REV A IP I/0 PCB BOARD


KLA-TENCOR 820-05722-000 IP I/0 PCB / 820-05723-000/KLA 8100 DIGITAL BOARD

KLA-TENCOR 820-05722-000 REV A IP I/0 PCB BOARD


KLA-TENCOR 820-05722-000 IP I/0 PCB / 820-05723-000/KLA 8100 DIGITAL BOARD

KLA-TENCOR 820-05722-000 REV A IP I/0 PCB BOARD


2.KLA-TENCOR IP ALU PCB 820-05723-000 / KLA 8100 DIGITAL BOARD

KLA-TENCOR IP ALU PCB 820-05723-000 / KLA 8100 DIGITAL IMAGE PROCESSOR I/F BOARD
ASSY NO 820-05723-000

KLA 8100 DIGITAL IMAGE PROCESSOR I/F BOARD
ASSY NO 820-03095-000 REV B
FAB NO 830-03095-000 REV A
CPCH 94V-0

KLA-TENCOR IP ALU PCB 820-05723-000 / KLA 8100 DIGITAL BOARD

KLA-TENCOR IP ALU PCB 820-05723-000 / KLA 8100 DIGITAL BOARD


KLA-TENCOR IP ALU PCB 820-05723-000 / KLA 8100 DIGITAL BOARD

KLA-TENCOR IP ALU PCB 820-05723-000 / KLA 8100 DIGITAL BOARD


KLA-TENCOR IP ALU PCB 820-05723-000 / KLA 8100 DIGITAL BOARD

KLA-TENCOR IP ALU PCB 820-05723-000 / KLA 8100 DIGITAL BOARD


KLA-TENCOR IP ALU PCB 820-05723-000 / KLA 8100 DIGITAL BOARD

KLA-TENCOR IP ALU PCB 820-05723-000 / KLA 8100 DIGITAL BOARD


沒有留言:

張貼留言

 

About YUYI

YUYI Global Technology Co,. Ltd.
E-mail:huang@yuyiplc.com、huang@yuyidcs.com
Website: http://www.yuyiplc.com
「裕益科技有限公司」團隊超過30年工廠系統整合、專案開發、設備維護經驗,只要客戶提出的問題,在備品的提供、設備更新、替代方案、系統延壽計畫,將不可能化為可能,以滿足客戶需求,減輕設備異常發生的壓力。
「裕益科技有限公司」創立於西元1987年(民國76年),主要產品為分散式控制系統(DCS)、可程式編碼自動控制器(PLC)、遠端輸出/輸入模組(RTU)、工業電腦(IPC)、工業用低頻螢幕、工業用低容量硬碟SCSI(50,68,80Pin)、 AnyBus(Gateway)、人機介面HMI及工業控制servo、vaccum pump、robot controller、uv/rf power supply、伺服器Server相關附屬產品,迄今已經超過30年。期間由於科技產品變化快速與市場景氣變遷,有鑑於市場需求開始在台 灣市場建立自動化產品倉儲系統,來滿足客戶備品上快速維修上的需求。
QQ : 1448481913、572134183
Line ID : anyparts
Wechat ID : anyparts
WEB→
http://www.anyparts.com.tw

FB→ https://zh-tw.facebook.com/yuyiplc
youtude→ https://goo.gl/kdLj4S
MAP→ https://goo.gl/maps/WWZjgFEJUR22